כלכלה נגישה תעסוקה נגישה

חוק שעות העבודה ביום הזיכרון וביום העצמאות

על פי ’חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל’ קרובי משפחה של חלל מערכות ישראל, רשאים להיעדר מן העבודה ביום הזיכרון ללא ניכוי משכרם ◄ בערב יום העצמאות, במקום עבודה שבו עובדים 8 שעות ביום, ששה ימים בשבוע, יום העבודה הוא עד 7 שעות, יום העצמאות הוא יום שבתון שהמעסיק חייב בתשלומו שלאחר שלושה חודשי עבודה במקום העבודה ואי היעדרות מעבודה סמוך ליום החג העובד זכאי לתשלום עבור ימי חג לרבות יום העצמאות.
חוק שעות העבודה ביום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה וביום העצמאות – 2016| צילום: ליאת מנדל| עיבוד צילום: שולי סונגו ©
■ חוק שעות העבודה ביום הזיכרון  וביום העצמאות | צילום: ליאת מנדל | עיבוד צילום: שולי סונגו ©

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה, שהינו יום להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה לאורך כל שנות היישוב החדש בארץ ישראל. יום הזיכרון נחשב כיום אבל לאומי במדינת ישראל. יום זה חל בתאריך ד’ באייר, יום לפני יום העצמאות, שנועד להזכיר את המחיר שמשלמת המדינה מאז הכרזתה המדינה בשנת 1948 וקיומה.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו ל’נגישות-נט’ ב’פייסבוק’ או בטוויטר.

משנת 1951 שימש יום זה להנצחת זכרם של חללי מערכות ישראל, ובשנת 1963 נקבע ייעודו זה ב’חוק יום הזיכרון לחללי מלחמת הקוממיות וצבא-הגנה לישראל’. בשנת 1998 החליטה הממשלה להוסיף ליום הזיכרון את הנצחת חללי פעולות האיבה, והוא נקרא מאז ועד היום; ’יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה’.

על פי חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג- 1963 ד’ באייר הוא יום הזיכרון ותחילתו משקיעת החמה אור ליום ד’ באייר, וסיומו עם צאת הכוכבים למחרתו. השנה, יום הזיכרון חל ביום רביעי, 11 במאי 2016 (המועד הוקדם).

מומחי ’איגוד לשכות המסחר’ ארגון המעסיקים הגדול בישראל, בראשם עו"ד סיגל סודאי, מנהלת האגף ליחסי עבודה באיגוד לשכות המסחר, הבהירה, כי; על ’חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל’ קרובי משפחה של חלל מערכות ישראל, האם רשאים להיעדר מן העבודה ביום הזיכרון ללא ניכוי משכרם;

שעות העבודה ביום הזיכרון:

יום הזיכרון, ערב יום העצמאות, נחשב לערב חג ושעות העבודה המותרות בו, מוסדרות בהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה ובצווי ההרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי (להלן: "צו ההרחבה") כדלקמן;

א. במקום עבודה שבו עובדים 8 שעות ביום, ששה ימים בשבוע, יום העבודה הוא עד 7 שעות (בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה).

ב. במקומות עבודה, שבהם עובדים חמישה ימים בשבוע, יום העבודה הוא של 8 שעות בתשלום של 9 שעות, או של 7 שעות, בתשלום של 8 שעות (על פי צו ההרחבה המעסיק ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור).

ג. במקומות עבודה, שבהם עבדו 6 שעות בערבי חג, בתשלום של 8 שעות, ימשיכו לעבוד כך. במקום עבודה שבו חל הסכם קיבוצי כללי /מיוחד ו/או צו הרחבה או הסכם אישי או נוהג המיטיב עם העובד, יש לנהוג בהתאם להוראה המיטיבה.

ד. יום העבודה בערב יום הזיכרון (10.5.16) אינו נחשבה לערב חג ומדובר ביום עבודה רגיל מבחינת שעות עבודה ובכלל.

זכאות להיעדר מן העבודה ביום הזיכרון:

על פי ’חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התשכ"ג – 1963’ קרובי משפחה של חלל מערכות ישראל, שהם; הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות רשאים להיעדר מן העבודה ביום הזיכרון ללא ניכוי משכרם (סעיף 4א. לחוק).

לפיכך, רק עובד שהוא קרוב משפחה לפי המפורט לעיל, יהיה זכאי לתשלום בגין היעדרותו ביום הזיכרון. עובד שהשתתף באזכרה לחללי מערכות ישראל, והוא אינו קרוב משפחה לא יהיה זכאי לשכר בגין היעדרות זו.

יום בחירה:

למרות האמור לעיל, יש לוודא אם במקום העבודה לא חל הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או הסכם אישי או נוהג, המקנים לעובד יום בחירה במועד זה. כך למשל בהסכם הקיבוצי של ’לשכת המסחר’ יום הזיכרון נחשב ליום בחירה. המקנה לעובד זכות להיעדר יום נוסף מעבר לחופשה השנתית ומעבר לימי החג הקבועים בחוק, על חשבון המעסיק.

יום בחירה על פי חוק חופשה שנתית:

בהתאם לחוק חופשה שנתית עובד רשאי לקחת, יום אחד, על חשבון ימי חופשתו השנתית באחד מהימים המנויים בתוספת 1 לחוק, ובלבד שהודיע על כך למעסיק 30 ימים מראש. ברשימת הימים המנויים בתוספת, מצוי גם יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור.

לסיכום, עובד שאינו קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל כהגדרת החוק, או שלא חל עליו הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או חוזה או נוהג במקום העבודה המקנים לו את הזכות להיעדר ביום הזיכרון על חשבון המעסיק, יוכל להיעדר מן העבודה ביום הזיכרון מכוח ’חוק חופשה שנתית’, על חשבון מכסת החופשה השנתית שלו, בהודעה מראש של 30 ימים למעסיק.

פתיחת עסקים ביום הזיכרון:

על פי סעיף 4 לחוק יום הזיכרון, בערב יום הזיכרון , יהיו בתי הקפה סגורים מתחילת יום הזיכרון ועד לזריחת השמש למחרת וכמו כן, נאסר לקיים במהלכו ’עינוגים ציבוריים’.

עינוג ציבורי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 כולל: הצגות של תאטרון או קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול, ריקודים, קברט, קרקס, משחק או ספורט, וכל עינוג כיוצא באלה, בין שהם בתמורה ובין שלא בתמורה, למעט הרצאה או ויכוח שמטרתם העיקרית היא חינוכית, אף אם הם מלווים לצורך הדגמה הצגת תמונות או השמעת צלילים.

עבירת קנס:

יצוין, כי עבירה על הוראות סעיף 4 כאמור, הינה עבירת קנס.

█ יום העצמאות

דמי חגים עבור יום העצמאות:

יום העצמאות חל השנה ביום 12.5.16 והוא יום שבתון שהמעסיק חייב בתשלומו. לגבי עובדים על בסיס יומי/שעתי צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה, קובע שלאחר שלושה חודשי עבודה במקום העבודה ואי היעדרות מעבודה סמוך ליום החג העובד זכאי לתשלום עבור ימי חג לרבות יום העצמאות.

טווח יום העצמאות:

עמדת ’משרד הכלכלה’ היא כי טווח ’יום העצמאות’ הנו כנקבע בחוק יום העצמאות ובהתאם לנוהג המדינה לפתוח את חגיגות יום העצמאות בערב יום העצמאות בשעה 20:00 ולנעול אותו בשעה 20:00 למחרת.

עבודה ביום העצמאות:

מעסיק אינו רשאי לכפות על עובד לעבוד בחג, במקום עבודה שאינו נמנה עם מקומות העבודה שיש להפעילם בחג.
גמול עבודה ביום החג – הפרשנות המקובלת היא כי הגמול בגין עבודה ביום עצמאות הוא של 200%.

איגוד לשכות המסחר,

הינו ארגון המעסיקים הגדול בישראל. מספר העסקים והארגונים החברים באופן ישיר באיגוד בכל רחבי הארץ הוא כ-5,000, ובאופן עקיף עוד כ-10,000 חברות עסקיות המאוגדות בלשכות המסחר באמצעות הארגונים החברים בו.

איגוד לשכות המסחר הינו ארגון המעסיקים הגדול בישראל. מספר העסקים והארגונים החברים באופן ישיר באיגוד בכל רחבי הארץ הוא כ-5,000, ובאופן עקיף עוד כ-10,000 חברות עסקיות המאוגדות בלשכות המסחר באמצעות הארגונים החברים בו.

■ מצאתם טעות בכתבה, זה לא נגיש! לחצו כאן ספרו לנו ונעשה הכל כדי לתקן.

About the author

שולי סונגו

שולי סונגו, מעורכות אתר נגישות-נט, עיסוקה העיקרי מנהלת חשבונות מדופלמת עשרות שנים בתחום.

Add Comment

Click here to post a comment

דילוג לתוכן