חגים נגישים ט"ו באב ♥ חג האהבה קהילה נגישה

ט"ו באב 2016: גידול ברווקות מאונס או מבחירה

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), עולה ’גיל הנישואין’ הממוצע בקרב כלל ’החתנים’ שנישאו לראשונה היה 27.6 (27.9 בקרב יהודים) ♥ גיל הנישואין, הממוצע בקרב ’הכלות’ שנישאו לראשונה היה 25.0 (25.9 בקרב היהודיות) ♥ פער הגילים הממוצע בנישואין ראשונים בין החתן לבין הכלה, הצטמצם מאז שנת 1970 מ-3.3 שנים ל-2.6 בכלל האוכלוסייה, מ-3.2 ל-2.0 בקרב ’היהודים’ ומ-4.4 ל-4.2 שנים בקרב ’המוסלמים'.

לקט נתונים לרגל ט"ו באב, תשע"ו – 2016
Selected Data on the Occasion of "Tu B'av"
אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, לֹא הָיוּ יָמִים טוֹבִים לְיִשְׂרָאֵל כַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּאָב וּכְיוֹם הַכִּפּוּרִים, שֶׁבָּהֶן בְּנוֹת יְרוּשָׁלַיִם יוֹצְאוֹת בִּכְלֵי לָבָן שְׁאוּלִין, שֶׁלֹּא לְבַיֵּשׁ אֶת מִי שֶׁאֵין לוֹ. כָּל הַכֵּלִים טְעוּנִין טְבִילָה. וּבְנוֹת יְרוּשָׁלַיִם יוֹצְאוֹת וְחוֹלוֹת (רוקדות) בַּכְּרָמִים…
– (משנה, מסכת תענית פרק ד משנה ח).
"אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן… וחולות בכרמים. ומה היו אומרות, בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה…" (משנה, מסכת תענית פרק ד משנה ח)
http://www.kanisrael.co.il/naim.asp?cid=318
נישאים בישראל בשנת 2014
• 50,797 זוגות התחתנו בישראל במוסדות הדת המורשים לערוך נישואין, כ-73% מהם יהודים.
• שיעור הנישואין הגולמי היה 6.2 לאלף בכלל האוכלוסייה (6.0 בקרב היהודים). שיעור זה היה מהגבוהים במדינות הOECD.
• גיל הנישואין הממוצע בקרב כלל החתנים שנישאו לראשונה היה 27.6 (27.9 בקרב היהודים). גיל הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה היה 25.0 (25.9 בקרב היהודיות).
• פער הגילים הממוצע בנישואין ראשונים בין החתן לבין הכלה הצטמצם מאז 1970 מ-3.3 שנים ל-2.6 בכלל האוכלוסייה, מ-3.2 ל-2.0 בקרב היהודים, ומ-4.4 ל-4.2 שנים בקרב המוסלמים.
• כתוצאה מהעלייה בגיל הנישואין באוכלוסייה היהודית, אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 29-25 עלה מ-28% בסוף 1970 ל-65% בסוף שנת 2014. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 29-25 עלה בתקופה המקבילה מ-13% ל-50%. במקביל, כתוצאה מהירידה בהיקף הנישואין באוכלוסייה היהודית, אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 49-45 באוכלוסייה היהודית עלה מ-3% בסוף 1970 ל-11% בסוף שנת 2014. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 49-45 עלה בתקופה המקבילה מ-2% ל-9%.
דיווחים על נישואין בחו"ל בשנת 2014
• בשנת 2014, דווחו למרשם האוכלוסין 8,782 מקרי נישואין שנערכו בחו"ל ושבהם לפחות אחד מבני הזוג היה רשום במרשם האוכלוסין.
לראשונה מצורף להודעה זו לוח המפרט את אחוז הרווקים והרווקות בגילי 29-25 ו-49-45 ביישובים המונים 10,000 איש ומעלה, לסוף 2014נישואין בישראל בשנת 2014
בשנת 2014, 50,797 זוגות התחתנו בישראל במוסדות הדת המורשים לערוך נישואין, 36,900 מתוכם זוגות יהודים, 11,878 – מוסלמים, 1,078 – דרוזים ו-860 זוגות נוצרים.
שיעור הנישואין הגולמי היה 6.2 לאלף בכלל האוכלוסייה, 6.0 לאלף בקרב היהודים, 8.3 לאלף בקרב המוסלמים, 8.0 לאלף בקרב הדרוזים ו-5.3 לאלף בקרב הנוצרים.
שיעור הנישואין הגולמי בישראל בשנת 2014 (6.2 לאלף) היה מהגבוהים במדינות הOECD, שבהן נע שיעור זה בין 3.0 לאלף בפורטוגל ולוקסמבורג לבין 7.9 לאלף בטורקייה.
תרשים 1 – שיעור נישואין גולמי5 בישראל ובמדינות ה-OECD, 2014
לנתוני תרשים 1
גיל הנישואין
גיל הנישואין הממוצע בקרב החתנים שנישאו לראשונה בשנת 2014 היה 27.6. גיל הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה היה 25.0. גיל הנישואין הממוצע עלה ב-45 השנים האחרונות בקרוב לשלוש שנים בקרב החתנים, ובכשלוש וחצי שנים בקרב הכלות, ולכן במהלך תקופה זאת חלה ירידה בפער הגילים הממוצע בנישואין ראשונים בין החתן לבין הכלה מ-3.3 שנים ל-2.6. מגמה זו אף מתעצמת בקרב היהודים; גיל החתנים היהודים עלה ב-2.9 שנים בעוד גיל הכלות היהודיות עלה ב-4.1 שנים ופער הגילים הצטמצם מ-3.2 שנים לשנתיים. העלייה בגיל הנישואין הראשונים בקרב המוסלמים הייתה דומה אצל החתנים ואצל הכלות ופער הגילים הממוצע כמעט ולא השתנה (מ-4.4 שנים ל-4.2)
 

לוח א – נישואין ראשונים בישראל, לפי גיל ממוצע
שנה סה"כ
חתנים כלות פער גילים ממוצע
2014 27.6 25.0 2.6
1970 25.0 21.7 3.3
מזה: יהודים
2014 27.9 25.9 2.0
1970 25.0 21.8 3.2
מזה: מוסלמים
2014 26.4 22.2 4.2
1970 24.5 20.1 4.4

נישואין לפי מצב משפחתי קודם (זוגות יהודים)
87% מהנישואין של יהודים היו נישואין שבהם שני בני הזוג נישאים לראשונה (רווק עם רווקה), 5.1% מהנישואין של יהודים היו של גרוש עם גרושה, 4.4% היו של גרוש עם רווקה ו-2.9% של רווק עם גרושה.
חוז הרווקים באוכלוסייה היהודית
כתוצאה מהעלייה בגיל הנישואין באוכלוסייה היהודית, אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 29-25 באוכלוסייה היהודית עלה מ-28% בסוף 1970 ל-65% בסוף שנת 2014. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 29-25 עלה בתקופה המקבילה מ-13% ל-50%. במקביל, כתוצאה מהירידה בהיקף הנישואין באוכלוסייה היהודית, אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 49-45 באוכלוסייה היהודית עלה מ-3% בסוף 1970 ל-11% בסוף שנת 2014. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 49-45 עלה בתקופה המקבילה מ-2% ל-9%.
מבין היישובים עם יותר מ-10,000 תושבים, האוכלוסייה היהודית ביישובים אבן יהודה, קריית טבעון ותל אביב-יפו, מאופיינת באחוז גבוה של רווקים ורווקות בגילים 29-25 ביחס לכלל האוכלוסייה היהודית. לעומתם, היישובים מודיעין עילית, ביתר עילית, אלעד ובני ברק מאופיינים באחוז רווקים נמוך בגילים אלה.
האוכלוסייה היהודית ביישובים תל אביב-יפו, רמת גן וגבעתיים מאופיינת באחוז גבוה של רווקים ורווקות בגילים 49-45 ביחס לכלל האוכלוסייה היהודית. לעומתם, היישובים מודיעין עילית, ביתר עילית, שוהם ואלעד מאופיינים באחוז רווקים נמוך מאוד בגילים אלה (כפי הנראה זהו מאפיין של יישובים עם אוכלוסייה דתית, ושל יישובים צעירים שמתאכלסים ע"י משפחות צעירות).  
לוח ב – אחוז רווקים ורווקות בגילים 29-25 באוכלוסייה היהודית בערים נבחרות שמנו יותר מ-10,000 תושבים, סוף 2014

אחוז רווקים בגילים 29-25 אחוז רווקות בגילים 29-25
סה"כ אוכלוסייה יהודית 65 50
מודיעין עילית 5 2
ביתר עילית 8 5
אלעד 11 5
בני ברק 20 13
תל אביב-יפו 83 70
קריית טבעון 85 70
אבן יהודה 85 68

לוח ג- אחוז רווקים ורווקות בגילים 49-45 באוכלוסייה היהודית בערים נבחרות שמנו יותר מ-10,000 תושבים, סוף 2014

אחוז רווקים בגילים 49-45 אחוז רווקות בגילים 49-45
סה"כ אוכלוסייה יהודית 11 9
מודיעין עילית 0.2 1.1
ביתר עילית 0.5 0
שוהם 0.8 1.5
אלעד 2.1 0.4
רמת גן 18 18
גבעתיים 19 23
תל-אביב יפו 28 24

נישואין של ישראלים בחו"ל שדווחו בשנת 2014
בשנת 2014 דווחו למרשם האוכלוסין 8,782 מקרי נישואין שנערכו בחו"ל ושבהם לפחות אחד מבני הזוג היה רשום במרשם האוכלוסין. כשליש בלבד ממקרי הנישואין בחו"ל שנרשמו בשנת 2014 נערכו בשנה זו, כשליש נערכו בשנת 2013 והשליש הנותר – לפני 2013. מקרי נישואין אלו כללו 12,590 אנשים הרשומים במרשם האוכלוסין בישראל אשר נישאו בחו"ל.
ב-43% ממקרי הנישואין האלה (3,808 זוגות), שני בני הזוג היו רשומים במרשם האוכלוסין. ב-39% ממקרי הנישואין (3,406 זוגות), רק הגבר היה רשום במרשם האוכלוסין וב-18% ממקרי הנישואין (1,568) רק האישה הייתה רשומה במרשם האוכלוסין.
לוח ד – זוגות שנישאו בחו"ל ושדיווחו למשרד הפנים בשנת 2014 על נישואיהם, לפי תכונות בני הזוג

סך כולל שני בני הזוג רשומים במרשם האוכלוסין רק אחד מבני הזוג רשום במרשם
סך הכל מתוכם:  
סך הכל
שני בני הזוג יהודים שני בני הזוג עלו החל בשנת 1990 מבריה"מ (לשעבר)
זוגות שנישאו בחו"ל 8,782 3,808 1,738 1,822 4,974
נישאים בחו"ל הרשומים במרשם האוכלוסין 12,590 7,616 3,476 3,644 4,974

מקרי נישואין בחו"ל שדווחו למרשם האוכלוסין בשנת 2014 לפי קבוצת האוכלוסייה של בני הזוג וארץ הנישואין
ארץ הנישואין שבה נערכו הנישואין משתנה בהתאם לקבוצת האוכלוסייה של בני הזוג. מכלל 1,738 הזוגות שבהם שני בני הזוג רשומים במרשם האוכלוסין ושניהם יהודים, כשליש נישאו בקפריסין (36%), כרבע – בארה"ב (26%) וכ-19% נישאו בצ'כיה8 (תרשים 2). בקרב 3,711 זוגות שבהם אחד מבני הזוג הוא יהודי והשני אינו רשום במרשם האוכלוסין,6 כ-21% נישאו בבריה"מ (לשעבר), 18% בארה"ב, 14% נישאו בקפריסין וכ-12% נישאו בצרפת (תרשים 3). בקרב 1,496 זוגות שבהם אחד מבני הזוג יהודי והשני שייך לקבוצת האוכלוסייה אחרים, מרבית הנישואין נערכו בצ'כיה (49%) ובקפריסין (37%) (תרשים 4).
תרשים 2: זוגות שנישאו בחו"ל לפי ארץ נישואין

*לוח ו – זוגות שנישאו בחו"ל ושדיווחו למשרד הפנים בשנת 2014 על נישואיהם, לפי קבוצת אוכלוסייה של החתן ושל הכלה

קבוצת אוכלוסייה של החתן קבוצת אוכלוסייה של הכלה
יהודייה ערבייה אחרת לא רשומה במרשם האוכלוסין סה"כ
מספרים מוחלטים
יהודי 1,738 8 846 2,477 5,069
ערבי 18 33 6 172 229
אחר9 650 0 509 757 1,916
לא רשום במרשם האוכלוסין10 1,234 73 261 1,568
סך הכל 3,640 114 1,622 3,406 8,782
אחוזים
יהודי 20 (0) 10 28 58
ערבי (0) 0 (0) 2 3
אחר9 7 6 9 22
לא רשום במרשם האוכלוסין10 14 1 3 18
סך הכל 41 1 18 39 100
  • חוסר מקרים.

( )       נתונים המבוססים על מספר קטן של מקרים.
0         כל מקרה הקטן מ-0.5%.

  1. כל מקרה בין 0.5% ל-1.49%

SelectedDataForTuB'Av2016_01

דילוג לתוכן