חדשות נגישות-נט משפט נגיש

תובענה ייצוגית על סך 67.5 מיליון ₪ נגד 'אגד'

'נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות' הגישה בקשה יחד עם שני אנשים עם מוגבלות שהתלוננו על היעדר הכריזה, בשמם של 45 אלף אנשים עם מוגבלות. בבקשה נטען, כי חברת אגד, מפרה את חוק ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות באופן שיטתי, בכך שאינה מפעילה מערכת כריזה בכלל האוטובוסים העירוניים שפועלים מטעמה.

אברמי טורם, ברקע: אוטובוסים של חברת אגד | עיבוד צילום: שולי סונגו ©
נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מר אברמי טורם | רקע אוטבוסים של חברת אגד | עיבוד צילום: שולי סונגו ©
נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מר אברמי טורם | רקע אוטבוסים של חברת אגד | עיבוד צילום: שולי סונגו ©

תובענה ייצוגית על סך 67.5 מיליון ₪ נגד 'חברת אגד – אגודה שיתופית לתחבורה בישראל' הוגשה בימים אלו בבית המשפט המחוזי בירושלים על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, יחד עם שני אנשים עם מוגבלות שהתלוננו על היעדר הכריזה, בשמם של 45 אלף אנשים עם מוגבלות. 

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו לכאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות של כל המדינה בפייסבוק’ או ב’טוויטר’.

בבקשה, באמצעות עורך דין דר' יועד הלברסברג, נטען, כי; 'חברת אגד' מפרה את חוק ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות באופן שיטתי בכך, כי אינה מפעילה 'מערכת כריזה' בכלל האוטובוסים העירוניים הפועלים מטעמה.

דוברת היחידות המקצועיות במשרד המשפטים, הגב' ליפז בן-יצחק, מסרה לפורטל ’כאן נעים | kan-naim | אתר האינטרנט של כל המדינה’, כי; בנוסף לתלונות שהתקבלו, ומתוקף סמכותה של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ערכו מפקחיה סדרה של ביקרות מדגמיות באוטובוסים העירוניים, שהתפרסה על פני תקופות שונות וחודשים רבים.

בביקרות שנערכו, נמצא, כי 'אגד' הפרה בצורה נרחבת ומתמשכת את חובותיה לבצע כריזה, ומתוך 570 פיקוחים, זוהו 156 מקרים נפרדים של הפרות כ-30%

נוכח ההפרות השיטתיות של 'חברת אגד – אגודה שיתופית לתחבורה בישראל' , דורשת הנציבות, כי בית המשפט, יורה לחברת אגד, כי יש לפצות את חברי הקבוצה בסך כולל של 67.5 מיליון ₪, ויחייבה לעמוד בדרישות החוק באמצעות 'צו עשה'.

 נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות; "אין תקלה נקודתית שיכולה להסביר כמות כה משמעותית של ליקויי נגישות…"

עוד עולה, כי הנציבות הגישה את הבקשה בהתאם לסמכות המוקנית לה ב'חוק התובענות הייצוגיות' על מנת לקדם התרעה אפקטיבית מצד אחד, ומצד שני לפעול עבור עשרות אלפי הנפגעים מהיעדר הנגישות.

לצד נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, החוק מגדיר שני גופים נוספים שיכולים להגיש תובענות ייצוגיות והן; נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ו'רשות הטבע וגנים' אולם זו הפעם הראשונה שגוף ציבורי במדינת ישראל מגיש בקשה לאישור תובענה כזו.

על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והתקנות שהותקנו מכוחו, הפעלת קו אוטובוס עירוני מחייבת בהתאמות נגישות, ובין היתר, התקנה והפעלה של מערכות כריזה פנימית וחיצונית.

נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מר אברמי טורם, אמר; "החובה החוקית, נועדה לאפשר לאנשים עם מוגבלות לעשות שימוש עצמאי ושוויוני בשירותי התחבורה הציבורית.

מערכת הכריזה מאפשרת לרבים מהם להמתין בתחנה בנחת לאוטובוס ולמצוא את דרכם למעוז חפצם, באופן עצמאי. העדר הנגישות פוגע בזכותם לכבוד ובחופש תנועתם".

"אין תקלה נקודתית שיכולה להסביר כמות כה משמעותית של ליקויי נגישות, לאורך תקופה כה ארוכה. אגד היא שחקן מרכזי ומשמעותי בתחום התחבורה הציבורית בארץ, כך שלהפרות אלה השלכות על אלפים מאזרחי ישראל.

זו אמנם הפעם הראשונה שפעלנו באופן של תובענה ייצוגית, אך נמשיך לפעול כך ככל שיעלה הצורך" – הוסיף הנציב מר טורם.

◄ אל הבקשה לאישור תובענה ייצוגית – נגד חברת אגד_21-08-17

You may also like

Read More

post-image
חדשות נגישות-נט כלכלה נגישה נגישות

התנגדות להארכת מועד תחולת חובת הנגישות למוסדות בריאות קיימים

'נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ב-משרד המשפטים'; "הארכת מועד תחולת חובת הנגישות למוסדות בריאות קיימים תוביל לעיכוב מיותר ב'הנגשה' 'אנשים עם מוגבלות' מהווים...
Read More
post-image
כלכלה נגישה נגישות עובדים | תעסוקה | כוח אדם

רוב גופי הציבורי עומדים ביעד העסקה לאנשים עם מוגבלות

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים; החוק נועד לסייע בקידום העסקה של אנשים עם מוגבלות אשר נתקלים לא אחת בחסמים ובקושי...
Read More
post-image
בריאות נגישה חדשות נגישות-נט

ייעוץ משפטי חינם ל'תובעי נכויות' מול המוסד לביטוח לאומי בדרום

ממלאת מקום ראש הסיוע המשפטי במשרד המשפטים עורכת דין לימור גולדנברג; "שיתוף הפעולה בין 'הסיוע המשפטי' ל'מוסד לביטוח לאומי' מחזק את יכולת הציבור למצות את מלוא...
Read More
דילוג לתוכן