בית נגיש חדשות נגישות-נט כיסא גלגלים נכי צה"ל‏

שיפור הדיור לנכה בכיסא גלגלים ולמוגבל בניידות

ניתן להבין את כוונת שר הבינוי והשיכון ח"כ יואב גלנט, שמינה צוות של נציגי משרדי ממשלה, המוסד לביטוח לאומי ו'ג’וינט ישראל' לבחינת היבטים שונים בתחום הדיור התואם צרכי יחידים ומשפחות בהם יש 'נכה רתוק לכיסא גלגלים' ובכלל זה; זכאות, הליך טיפול, רמת שירות ועוד ◄ מוגבלים בתנועה זכאים לסיוע לצורך מימון שינויים או שיפוצים פנימיים או חיצוניים החיוניים לניידותם בדירתם ובדרכי הגישה אליה. מדובר בהרחבת פתחים ובהתאמתם לצורך 'מעבר עגלת נכים', שינוי במבנה שירותים סניטריים, בניית שבילי גישה, משטחי גישה לנכים (רמפות), והתקנת מעקות, תמיכות ומעלונים.
שיפור הדיור לנכה בכיסא גלגלים ולמוגבל בניידות
שיפור הדיור לנכה בכיסא גלגלים ולמוגבל בניידות

 משרד הבינוי והשיכון, העסוק מעל לצווארו במציאת פתרונות למצוקת הדיור לכלל האוכלוסייה בארץ ישראל, מצא לנכון דווקא בעת הזו לפרסם באחרונה ’קול קורא לציבור’ העוסק ביחידים ומשפחות בו נתבקש הציבור הרחב (יחידים, משפחות, פעילים, ארגונים ואנשי מקצוע) שיש לו אדם המוגדר על ידי משרד השיכון כ’נכה רתוק לכיסא גלגלים’ להגיש הצעות, המלצות, רעיונות, ניירות עמדה וכל מידע רלוונטי אחר, העוסקים בדרכים לשיפור תהליכי עבודה, קריטריונים, פתרונות דיור, העברת מידע ורמת השירות ל'נכים הרתוקים לכיסא גלגלים' שמבקשים סיוע ב'תחום הדיור'.

רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל ’נגישות-נט' ב’פייסבוק’ או ב’טוויטר'.

█ פורסם קול קורא לציבור של משרד הבינוי והשיכון 

מנוסח המודעה שפורסמה, ניתן להבין את כוונת שר הבינוי והשיכון ח"כ יואב גלנט, שמינה צוות של נציגי משרדי ממשלה, המוסד לביטוח לאומי ו'ג’וינט ישראל', לבחינת היבטים שונים בתחום הדיור התואם צרכי יחידים ומשפחות בהם יש 'נכה רתוק לכיסא גלגלים' ובכלל זה; זכאות, הליך טיפול, רמת שירות ועוד.

עוד עולה, כי לאחר בחינת ההצעות שהגיעו אל משרד השיכון עד השבוע שעבר (12.05.2016) ועל פי שיקול דעת יו"ר הצוות, קיימת אפשרות, כי חלק מהפונים, מוזמנים וחלקם אף יוזמנו כבר בעתיד הקרוב להופיע, כדי להשמיע את רעיונותיהם ואו המלצותיהם בפני חברי הצוות.

אין ספק, כי יוזמה זו של משרד הבינוי והשיכון, ראויה לציון והיא תהייה אנו מקווים גם ראויה לשבח עם סיום עבודתה של הוועדה ופרסום מסקנותיה והמלצותיה לציבור הרחב והסקרן ללא ספק.

█ סיוע למוגבלים בניידותם

מוגבלים בתנועה זכאים לסיוע לצורך מימון שינויים או שיפוצים פנימיים או חיצוניים החיוניים לניידותם בדירתם ובדרכי הגישה אליה. מדובר בהרחבת פתחים ובהתאמתם לצורך 'מעבר עגלת נכים', שינוי במבנה שירותים סניטריים, בניית שבילי גישה, משטחי גישה לנכים (רמפות), והתקנת מעקות, תמיכות ומעלונים.

גובה הסיוע והרכבו

משרד הבריאותסיוע בהתאמת תנאי דיור לאנשים המוגבלים בתנועה

הודעה בדבר תיקון סעיף 3.2 בנוהל "סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידות"

כזכור מיום 19.3.2015, זכאים לסיוע בתכנית גם נכי צה"ל שהוכרו על ידי משרד הביטחון, נפגעי תאונות עבודה או נפגעי פעולות איבה שהוכרו על ידי המוסד לביטוח הלאומי או נפגעי תאונות דרכים שהוכרו על ידי חברות הביטוח או גורם אחר – שנמצא, כי הם אינם זכאים לסיוע לשיפור תנאי הדיור על ידי הגופים שהכירו בנכותם.

מבקש הסיוע, יידרש להמציא אישור מהגוף שהכיר בו, לפיו הוא אינו זכאי ולא היה זכאי לסיוע לשיפור תנאי הדיור באמצעות אותו הגוף, כמפורט להלן;

  • נכה תאונת עבודה, שהוכר על ידי הביטוח הלאומי מעל שיעור של 65% נכות, ימציא החלטה בדבר דחיית תביעתו מאת המוסד לביטוח לאומי.
  • נכה משרד הביטחון, ימציא אישור מ'אגף שיקום נכים' ב'משרד הביטחון'.
  • נפגע פעולות איבה, ימציא החלטה בדבר דחיית תביעתו מאת המוסד לביטוח לאומי.
  • נפגע תאונת דרכים, המקבל סיוע מ'חברת הביטוח' ימציא אישור של חברת הביטוח.

☚ הבהרה לסעיף 3.2 בנוהל "סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידות", חוזר מיום 19.3.2015

נוהל סיוע לשיפור תנאי הדיור למוגבלים בניידות

• חלק מהמידע מובא באדיבות אתר משרד השיכון.

מצאתם טעות בכתבה, זה לא נגיש! תלחצו כאן ספרו לנו ונעשה הכל כדי לתקן.

דילוג לתוכן