חדשות נגישות-נט כלכלה נגישה נגישות

התנגדות להארכת מועד תחולת חובת הנגישות למוסדות בריאות קיימים

'נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ב-משרד המשפטים'; "הארכת מועד תחולת חובת הנגישות למוסדות בריאות קיימים תוביל לעיכוב מיותר ב'הנגשה' 'אנשים עם מוגבלות' מהווים 20% מהאוכלוסייה במדינת ישראל, עם זאת, מערכת הבריאות המהווה מערכת חיונית ומרכזית אינה נגישה עבורם כיום".

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת, תדון היום (יום חמישי, כ"ה תשרי תשע"ט) בהצעת צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הארכת מועד תחולת חובת הנגישות למוסדות בריאות קיימים), התשע"ח-2018, המציעה להאריך את המועדים להנגשה של מבני שירותי הבריאות עד שנת 2021 באופן גורף וזאת מבלי לקבוע דרישה להנגשה הדרגתית של המבנים שתוודא, כי בכל שנה יונגשו חלק מן המבנים.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל אתר ’נגישות-נטב’פייסבוק' או ב’טוויטר'.

'נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ב-משרד המשפטים' הביעה התנגדותה לצו זה, והיא סבורה, כי הדבר יוביל לעיכוב מיותר ב'הנגשה'.

'נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ב-משרד המשפטים' הביעה התנגדותה לצו זה, והיא סבורה, כי הדבר יוביל לעיכוב מיותר ב'הנגשה'. בהמשך נודע, כי בדיון שהתקיים היום וועדת העבודה, הרווחה והבריאות קיבלה את המלצת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

'נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ב-משרד המשפטים' הביעה התנגדותה לצו זה, והיא סבורה, כי הדבר יוביל לעיכוב מיותר ב'הנגשה'. בהמשך נודע, כי בדיון שהתקיים היום וועדת העבודה, הרווחה והבריאות קיבלה את המלצת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מר אברמי טורם; "אנו מברכים על קבלת המלצתנו בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשות חבר כנסת אלי אלאלוף ועל ההחלטה לא לאשר את הצו של משרד הבריאות שביקש דחייה גורפת של מועדי ההנגשה עד שנת 2021.

נגישות היא תנאי הכרחי לקיום חיים שוויוניים של אנשים עם מוגבלות וזו צריכה להתבצע תוך קביעת סדרי עדיפויות מתאימים. אנו קוראים לסגן שר הבריאות לעבוד ולקדם את ההנגשה בהתאם לחוק. משרד הבריאות יצטרך לדווח לוועדה על ההתקדמות בתכנית הביצוע של ההנגשה הפיסית של מוסדות בריאות".

יצוין, כי 'אנשים עם מוגבלות' מהווים 20% מהאוכלוסייה במדינת ישראל, עם זאת, מערכת הבריאות, המהווה מערכת חיונית ומרכזית אינה נגישה עבורם כיום.

על פי 'תקנות הנגישות לשירותי בריאות' אשר הותקנו בשנת 2016, קיימת חובה להנגשה של מוסדות הבריאות עד 2018.

דוברת היחידות המקצועיות באגף דוברות הסברה ותקשורת של משרד המשפטים עורך דין שיר נוי פיינר, מסרה וציינה לאתר ’נגישות-נט' כי; "חוק ההסדרים, קבע, כי שר הבריאות, יוכל להאריך את מועדי ההנגשה במידה ויתקיימו מספר תנאים, ביניהם; פירוט מצב ההנגשה של כל מבנה, המועד הצפוי להנגשתו המלאה והפתרונות המוצעים להנגשה חלופית עד למועד ההנגשה המלאה.

למרות זאת, משרד הבריאות, הגיש ל-וועדת העבודה, הרווחה והבריאות בקשה לדחות את הנגשת כל המבנים של מערכת הבריאות באופן גורף עד שנת 2021, ללא ציון המידע המבוקש.

 "אם יידחו מועדי ההנגשה באופן גורף, ללא הדרגתיות וללא תקצוב ותכנון מתאימים, לא נוכל לוודא, כי מערכת הבריאות אכן תונגש…

משמעות ההצעה היא, שאנשים עם מוגבלות לא יזכו לקבל שירות רפואי מותאם ומונגש בשנים הקרובות ואף לא יוכלו לקבל מידע על נגישות חילופית במוסד הבריאות אליו הם מבקשים לגשת.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פועלת בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ומול משרד הבריאות במטרה להבטיח, כי הצו לדחיית מועדי הנגשה שהוגש לאישור הוועדה, יענה על דרישות החוק ויפרוש את ההנגשה באופן הדרגתי, כדי לתת לאנשים עם מוגבלות מענה.

נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מר אברמי טורם; "אין צורך להכביר במילים אודות חשיבותה של מערכת הבריאות לכל אזרחי המדינה ועל אחת כמה וכמה לאנשים עם מוגבלות.

"אני סבור" מזהיר מר טורם; "כי אם יידחו מועדי ההנגשה באופן גורף, ללא הדרגתיות וללא תקצוב ותכנון מתאימים, לא נוכל לוודא, כי מערכת הבריאות אכן תונגש וקיים חשש, כי נעמוד בשנת 2021 מול דרישה חוזרת של משרד הבריאות ומוסדותיו ל-דחייה נוספת.

אני מצפה, כי מערכת הבריאות ושר הבריאות בראשה, יובילו את המערכת הציבורית בהנגשת השירותים החיוניים לציבור ויעמדו בראש המחנה בעניין זה". סיכם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

 מצאתם טעות בכתבה, זה לא נגיש! לחצו כאן ספרו לנו ונעשה הכל כדי לתקן.

דילוג לתוכן