חדשות נגישות-נט נגישות קהילה נגישה

היום הבינל’ לזכויות אנשים עם מוגבלות פערי התעסוקה גדלים

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים מראים כי 50% מאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות הינם בוגרים בגילאי העבודה. מדובר על כ-700 אלף איש אשר רק 51% מהם עובדים, וזאת לעומת 79% בקרב אנשים ללא מוגבלות. בנוסף, בקרב אנשים עם מוגבלות אחוז גבוה יחסית עובד בעבודה שאינה קשורה לתחום הלימודים (42%).
היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות – פערי התעסוקה גדלים | נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מר אברמי טורם
היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות – פערי התעסוקה גדלים | נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מר אברמי טורם

היום הזה יום ה-3 בדצמבר 2017, הוא 'היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות' המצוין ב-3 בדצמבר, מדי שנה ומוקדש לקידום ההבנה כלפי אנשים עם מוגבלות ולעידוד התמיכה בכבודם, בזכויותיהם ובשלומם. היום הזה אף נועד גם להגביר את המודעות לתועלת שבהכללת אנשים עם מוגבלות בכל היבטי החיים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים והתרבותיים.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל נגישות-נטבפייסבוקאו בטוויטר'.

אירועי היום מאורגנים על ידי ארגוני אנשים עם מוגבלות, גופים עסקיים, יחידים וגופי ממשל. היום נועד לאחד אנשים מרחבי העולם, שחוגגים ומכירים בתרומותיהם, כישוריהם והישגיהם של אנשים עם מוגבלות.

גם במדינת ישראל, מקדישים ביום הזה פעולות להגביר את המודעות לתועלת שבהכללת אנשים עם מוגבלות; 'כנס לציון היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות' בנושא; 'אנשים עם מוגבלות בישראל – מציבים חזון 2030' שיתקיים ב'מרכז הכנסים אבניו' בקריית שדה התעופה.

דוברת היחידות המקצועיות של משרד המשפטים, עורכת דין עדי שמחוביץ–גליקמן, מסרה לפורטל כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות של כל המדינה, כי; לקראת היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות – קוראת 'נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות' למעסיקים לשלב 'אנשים עם מוגבלות בעבודה' וזאת לאור נתונים על פערי תעסוקה גדולים.

עבודה חשובה לאנשים מסיבות רבות ומגוונות. עבודה מאפשרת לאדם עצמאות כלכלית ומקנה תחושת ערך, סיפוק וכבוד. לעיתים קרובות, אנשים מגדירים את עצמם דרך עבודתם, וזוכים להכרה בתרומתם לחברה דרך עבודתם. עבור אנשים עם מוגבלות, ה"יציאה לעבודה" מהווה גם ערך חברתי ושילוב בקהילה.

█ 41% מקרב אנשים עם מוגבלות חמורה מרווחים פחות מ- 5,000 ₪

נתונים שעובדו עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ב-משרד המשפטים, מראים, כי 50% מאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות, הינם בוגרים בגילאי העבודה. מדובר על כ-700 אלף איש אשר רק 51% מהם עובדים, וזאת לעומת 79% בקרב 'אנשים ללא מוגבלות'. בנוסף, בקרב אנשים עם מוגבלות, אחוז גבוה יחסית עובד בעבודה שאינה קשורה לתחום הלימודים (42%).

יתרה מכך, רמות השכר בקרב עובדים עם מוגבלות, הינן נמוכות לעומת אנשים ללא מוגבלות – כאשר 41% מקרב אנשים עם מוגבלות חמורה מרווחים פחות מ-5,000 ₪, ו27% מהם עובדים במשרות חלקיות בלבד.

הנתונים גם מראים, כי יותר אנשים עם מוגבלות (51%) מעריכים, כי הסיכויים למצוא עבודה באם יאבדו את מקום עבודתם קטנים או אינם קיימים כלל, לעומת אנשים ללא מוגבלות (39%), אנשים עם מוגבלות גם חוששים יותר לאבד את מקום עבודתם.

בחברה הערבית, הפער אף גדול יותר – רק 27% מן האנשים עם מוגבלות בגילאי העבודה  מועסקים, לעומת 60% מהאנשים ללא מוגבלות באותם גילאים.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מקבלת מספר הולך ועולה של פניות בנושא תעסוקה, המעידות על פער בין החוק לבין המצב בפועל. 

בשנת 2017, התקבלו, עד כה כ-800 פניות, בעוד בשנת 2016 התקבלו 527 פניות, מדובר בעלייה של למעלה מ-50%.

הפניות עוסקות בקושי לקבל התאמות, רצון לקבל מידע על זכויות שיאפשר לאדם לפעול בעצמו מול המעסיק ואיום בפיטורין על רקע מוגבלות, מחלה או החמרה במצב הרפואי. במענה לפניות אלה מספקת נציבות השוויון מידע, פועלת בכלים משפטיים ובמקרים מתאימים אף מגישה תביעות בנושאים הקשורים לתעסוקת אנשים עם מוגבלות.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, קובע, כי אין להפלות אדם עם מוגבלות מחמת מוגבלותו, בכל הקשור לעבודה ובתנאי שהוא כשיר לתפקיד או למשרה.

█ כנס תחת הכותרת; "אנשים עם מוגבלות בישראל – מציבים חזון 2030"

אין להפלות בקבלה לעבודה, בתנאי העבודה, בקידום בעבודה, אין לקבוע תנאים לא רלוונטיים ואין לפטר אדם בשל מוגבלותו. למעסיק יש זכות להעסיק אדם הכשיר לביצוע התפקיד. אם יש לאדם מוגבלות, ועצם המוגבלות שוללת כליל את כשירותו לתפקיד, אין חובה לקבלו לעבודה או להמשיך להעסיקו.

אולם אדם עם מוגבלות זכאי להתאמות. לכן, יש לבדוק את כשירותו לתפקיד בהתחשב בהתאמות האפשריות. לפי תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר נכנס לתוקף בינואר 2017, גופים ציבוריים המעסיקים יותר מ-100 (מאה) עובדים צריכים להגיע ליעד ייצוג הולם של 5% לפחות של עובדים עם מוגבלות משמעותית.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים פועלת בכלים שונים על מנת ליישם את 'תיקון 15 לחוק השוויון' ובין היתר, פנתה לכלל המעסיקים הציבוריים בעניין וכן מקדמת הסרה של חסמים בתהליכי הקליטה והמיון למשרדי הממשלה.

אל דוח הנתונים המלא.

היום (ראשון, ט"ו בכסלו התשע"ח) תציין נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים את היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות בכנס מיוחד, תחת הכותרת; "אנשים עם מוגבלות בישראל – מציבים חזון 2030". בכנס, יוצגו מושבים העוסקים בתחומי חיים שונים, כגון; תעסוקה, חינוך, חיים בקהילה, נגישות, בריאות, מנהיגות, הזכות למשפחה ושינוי עמדות.

אל לוח הזמנים המלא של הכנס שמתקיים היום (ראשון, ט"ו בכסלו התשע"ח) זאת במעמד והשתתפות; מר אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ב-משרד המשפטים. עורכת הדין הגב' אמי פלמור, מנכלית משרד המשפטים. חבר כנסת אילן גילאון, יושב ראש ועדת המשנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חברת כנסת קארין אלהרר, מרצים ואורחים נכבדים נוספים.

█ 50% מאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות הינם בוגרים בגילאי העבודה.

נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מר אברמי טורם, שהציג את דו"ח פעילות שנתית 2016 וחצי שנתית לשנת 2017. אומר, כי; "אני מתכבד להציג בפניכם את דו"ח סיכום הפעילות לשנת 2016 ולמחצית הראשונה של 2017הדוח, מאפשר הצצה על העשייה הרבה בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

כפי שתקראו בדוח, בשנה וחצי האחרונות הרחיבה נציבות השוויון את פעילותה בכל התחומים".

מר טורם, הוסיף; "הגברנו את פעולות האכיפה כנגד גופים שאינם מקיימים את חובותיהם על פי חוק, הרחבנו והעמקנו את הפעילות בתחומי התעסוקה, החינוך, החיים בקהילה וביצירת שיתופי פעולה וממשקים בינלאומיים ואקדמיים.

קיבלנו יותר פניות ציבור, פעלנו באמצעות קמפיינים ייחודיים ועבודה תקשורתית להגברת המודעות ולשינוי עמדות, הגדלנו את מספר התביעות ו-חוות הדעת לבתי משפט והשקנו פרויקטים חדשים. במקביל אנו משפרים ומשדרגים כל העת את פעילות הנציבות בדרכים שונות.

תודתי שלוחה לשרת המשפטים חברת כנסת אילת שקד ולמנכלית המשרד הגב' אמי פלמור, לחברינו במשרד המשפטים ובמשרדי הממשלה השונים, לשותפינו בקרב אנשים עם מוגבלות ופעילי השטח, כמו גם בכנסת, בשלטון המקומי, בעמותות ובארגוני החברה האזרחית.

תודה גדולה ניתנת לעובדי הנציבות העומלים ללא לאות לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, אשר עבורם הנציבות מזמן הרבה מעבר למקום עבודה. יחד נמשיך ונצליח כולנו ביצירת חברת מופת, שתכיל את כולנו כשווי זכויות במדינת ישראל". סיכם מר טורם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

אל דו"ח פעילות הנציבות 2016 ומחצית 2017.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, מראים, כי 50% מאוכלוסיית האנשים עם מוגבלות הינם בוגרים בגילאי העבודה. מדובר על כ-700 אלף איש אשר רק 51% מהם עובדים, וזאת לעומת 79% בקרב אנשים ללא מוגבלות.

בנוסף, בקרב אנשים עם מוגבלות אחוז גבוה יחסית עובד בעבודה שאינה קשורה לתחום הלימודים (42%).

דילוג לתוכן