חדשות נגישות-נט

בעלי המוגבלויות בישראל הנתונים במגמה חיובית הפערים עדיין גדולים

לרגל 'היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות' נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מר אברמי טורם; "הנתונים במגמה חיובית, אך הפערים עדיין גדולים – נמשיך לפעול למיגור ההפליה של אנשים עם מוגבלות ולהביא לשינוי של ממש במצבם" ◄שיעור המועסקים של אנשים עם מוגבלות בישראל הגיע בשנת 2018 ל-60% (לעומת 50% בשנת 2011) ואילו שיעור ההעסקה בקרב אנשים עם מוגבלות, חמורה עלה מ-32% בתחילת העשור ל-47% בשנה החולפת.
אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ברקע: לוגו היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות | עיבוד ממחושב: שולי סונגו©
אברמי טורם

גם אם נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מר אברמי טורם המחולל מהפכה שקטה בתחום זכויות לאנשים עם מוגבלות אופטימי – עדיין ניכר היום הזה 'היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות' המצוין ב-3 בדצמבר, מדי שנה ומוקדש לקידום ההבנה כלפי אנשים עם מוגבלות ולעידוד התמיכה בכבודם, בזכויותיהם ובשלומם.

■ רוצים עוד עדכונים? הצטרפו אל ’כאן ישראל | כאן נעים | אתר החדשות המקומיות הוותיק של כל המדינה' ב’פייסבוק’ או בטוויטר.

היום הזה, גם נועד להגביר את המודעות לתועלת שבהכללת אנשים עם מוגבלות בכל היבטי החיים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים והתרבותיים בכך, ללא ספק, נרשם שיפור ניכר אך הפערים עדיין גדולים, לעתים גדולים מאד.

נציבות שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות, קידמה בשנת 2019, מדיניות מכילה בתחומי נשירה מתעסוקה, שירותים פרא-רפואיים בפריפריה והורות של אנשים עם מוגבלות.

בשנה זו, הנציבות טיפלה בכ-6,000 פניות ציבור בתחומים של נגישות, הפליה, תעסוקה, מידע ועוד, ניהלה כ-40 תיקי תביעה והגישה כ-70 חוות דעת בתיקים.

בנוסף, הנציבות ביצעה פעילות אכיפה ופיקוח בכ-1000 אתרים, העבירה כ-150 הרצאות וערכה פעילויות הסברה ייחודיות וביניהם; הצגה המיועדת לגילאי 3-6, תחרות צילום, ימי עיון וכנסים לקהל הרחב.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים אמונה על יישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח (1998) ו-אמנת האומות המאוחדות, בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות שאושררה ב-2012 .

הנציבות פועלת באמצעות קידום מדיניות וחקיקה, פיקוח, אכיפה ותביעות, טיפול בפניות ציבור, פיתוח ידע, הסברה ושינוי עמדות. ל-נציבות ועדה מייעצת הכוללת 18 נציגי ציבור, ארגונים, משפטנים וכן אנשי מקצוע.

נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מר אברמי טורם, מבהיר; "הנתונים מעידים על הקשיים שאנשים עם מוגבלות נתקלים בהם וממחישים שעדיין לא הגענו לחברת המופת שכולנו חולמים עליה.

עם זאת, בשנים הארונות חל שיפור וניתן לראות, כי 60% מהאנשים עם מוגבלות אכן מועסקים (לעומת 79% בקרב אנשים ללא מוגבלות).

לדעת הנציב מר טורם; "זהו שיפור משמעותי שנובע מפעילות ועבודה של כל הגורמים במשק – ממשלתיים ופרטיים כאחד.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותה, על מנת למגר את ההפליה של אנשים עם מוגבלות ולהביא לשינוי של ממש במצבם ולעליה בשיעורי התעסוקה".

על פי נתוני מכון למחקר יישומי על מדיניות חברתית ושירותים חברתיים, המשרת את ישראל, את העולם היהודי ואת הקהילה הבין-לאומית 'מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל' בישראל, חיים כיום כ-1,493,100 אנשים עם מוגבלות.

מחצית מהם (747,000) בגילאי העבודה (18-64), 33% (491,600) הם בני 65 ומעלה ו-17% (254,000) בגילאי 0-17.

מדוח נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, המתפרסם לרגל "היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות" מתברר, כי שיעור המועסקים של אנשים עם מוגבלות בישראל, הגיע בשנת 2018 ל-60%.

זאת (לעומת 50% בשנת 2011) ואילו שיעור ההעסקה בקרב אנשים עם מוגבלות חמוּרה, עלה מ-32% בתחילת העשור ל-47% בשנה החולפת.

במהלך העשור האחרון, אף נרשמה עליה מתמדת ב'שיעורי ההעסקה של אנשים עם מוגבלות' בכלל ושל אנשים עם מוגבלות חמוּרה בפרט, כך עולה מבדיקת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים.

█  תחום התעסוקה;

מגמה של עליה בשיעורי 'התעסוקה של אנשים עם מוגבלות קיימת' כאמור, בשנים האחרונות. כיום, שיעורי התעסוקה של אנשים עם מוגבלות חמורה, עומד על 47%, ושל כלל האנשים עם מוגבלות עומד על 60%.

כלומר, עדיין קיים פער משמעותי בשיעור העסקת אנשים עם מוגבלות ביחס לאנשים ללא מוגבלות (79%).

אנשים עם מוגבלות, נתקלים לא אחת בחסמים שנובעים מהפליה, סטיגמות והיעדר הזדמנויות הגורמים לקושי להשתלב בשוק העבודה.

כך, שיעור האנשים העובדים במשרה מלאה בקרב אנשים עם מוגבלות חמוּרה, הינו 35% וזאת לעומת 63% בקרב אנשים ללא מוגבלות.

כמו כן, 33% מסך כל האנשים עם מוגבלות, מרוויחים שכר הנמוך מ-5000 ₪, לעומת 23%, המרוויחים כך בקרב אנשים ללא מוגבלות.

זאת ועוד, רק 18% מהאנשים עם מוגבלות, סבורים, כי תפקידם מאפשר קידום בעבודה, לעומת 39% מהאנשים ללא מוגבלות.

הפערים בתחום התעסוקה, משליכים גם על הפערים בתחושת העוני, שכן 17% מהאנשים עם מוגבלות חמוּרה עדיין מדווחים על כך, כי אינם מצליחים לכסות הוצאות חודשיות ל; מזון, חשמל, טלפון וכיוצא בזה, זאת לעומת 5% בלבד מהאנשים ללא מוגבלות.

בנוסף, 24% מקבוצת המוגבלות החמורה, מעידים על כך שלעתים קרובות חוו תקופות בחייהם שבהם חשו עוני, זאת לעומת 10% בלבד בקרב אנשים ללא מוגבלות.

במהלך השנה החולפת, פורסמו נתונים בנוגע למידת עמידתם של גופים ציבוריים גדולים בחוק, המחייב אותם לעמוד ביעד ייצוג הולם של 5% ולנקוט בפעולות שונות לקידום הנושא.

הדיווח האחרון בנושא מגלה, כי 60% מהגופים הציבוריים, עומדים ביעד באופן מלא, 22% עומדים ברמה בינונית ביעד ו-18% עומדים ביעד ברמה נמוכה או בכלל לא.

█  תחום החינוך;

בתחום השילוב בחינוך, נרשמה מגמה שלילית לאורך השנים, כאשר על פי נתוני משרד החינוך אחוז הילדים המשולבים בשילוב פרטני בבתי ספר, ירד מ-61% בשנת 2012 ל-55%.

בשנת 2018 ואף נרשמה עליה בשיעור הילדים הלומדים ב-כיתות חינוך מיוחד נפרדות.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, סבורה, כי קיים קשר בין נתוני השילוב בחינוך לבין נתוני ההשכלה של 'אנשים עם מוגבלות' אשר מעידים על כך שרק ל-21% מהאנשים עם מוגבלות ב-גילאי העבודה תעודה אקדמית וזאת לעומת 35% מהאנשים ללא מוגבלות.

לעומת זאת ל-43% מהם השכלה תיכונית ומטה (ללא תעודת בגרות) בלבד, לעומת 27% בקרב אנשים ללא מוגבלות.

█  תחום השימוש באינטרנט;

בדין וחשבון הנוכחי, הופקו לראשונה, נתונים אודות שיעור ה'שימוש באינטרנט' של אנשים עם וללא מוגבלות, בחלוקה לשלוש קבוצות גיל שונות.

מהנתונים, עוד עולה, כי בגילאי 20-34, אחוזי השימוש באינטרנט של אנשים עם וללא מוגבלות כאחד, דומים מאוד.

יתרה מכך, נמצא, כי בני 20-34 עם מוגבלות, עושים שימוש גבוה יותר ב'רשתות החברתיות' מאשר בני אותם הגילאים ללא מוגבלות. ככלל, עם העלייה בגיל, ישנה ירידה באחוזי השימוש באינטרנט לכלל האוכלוסייה.

אולם בקבוצות הגילאים 35-64 וכן בגילאי 65 ומעלה, הפער גדל וניכר, כי אחוזי השימוש באינטרנט של אנשים עם מוגבלות, נמוכים משמעותית מאחוזי השימוש באינטרנט של אנשים ללא מוגבלות באותה קבוצת הגיל.

אל דוח אנשים עם מוגבלות 2019 – תמונת מצב.

About the author

Avatar

משה נעים

עורך ואחראי האתר. משה נעים, יליד שנת 1953, נולד ב'מעברת אגרו-בנק' בעיר חדרה. בילדותו חלה ב'מחלת הפוליו' ברגלו. החל בגיל 16 ככתב ומפיק ושדר בתכנית הספורט "שירים ושערים" שירת שירות מלא בצה"ל, כתב בעיתונות הארצית כפרילנסר ("במחנה", "דבר", "על המשמר", "חדשות הספורט", "עיתון חדשות", "הארץ", "ידיעות אחרונות") כתב וערך בעיתונים שונים ומקומיים.
משה נעים, הוא עורכו הראשון של העיתון המקומי 'כאן נעים' בעיר חדרה ואתר האינטרנט הארצי – מקומי; 'kan-naim.co.il'. העיתון המודפס, נוסד באפריל שנת 1976 ואחר-כך בספטמבר שנת 1992, נוסד עיתון האינטרנט של כל המדינה והועלה לרשת כיום שמו כאן | ישראל (http://kanisrael.co.il).

Add Comment

Click here to post a comment

דילוג לתוכן